گاهی هچت مینایی خوانده شود، تیغه ولبه برنده با محور طولی دسته در یک صفحه قرار دارند ،هچت دو زاویه به شکل دو سر ساخته می شود، دو نوع انتهای چب بر وانتهای راست بر موجود می باشد

منبع:

Hilton TJ., 1392. Fundamentals of Operative Dentistry. Royan pazhouh .ch 7 p 168

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Heymann  HO, Swift Jr. EJ,Andre V.Ritter  AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch 6 p 167

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر