پنج واحد فانکشنال اصلی صورت عبارتند از جمجمه و قاعده آن، مجموعه بینی و استخوان فک بالا، استخوان فک پایین، دندان های فک بالا و زائده آلوئولار آن ها و دندان های فک پایین و زائده آلوئولار آن ها. به موقعیت عقب رفته دندان ها و زوائد آلوئولار در هر دو فک نسبت به ساختارهای صورتی و جمجمه ای Bialveolar     Retrusionمی گویند. این وضعیت می تواند همراه با مال اکلوژن های مختلف Angle رخ دهد. آنالیزهای سفالومتریک Steiner، Wits و McNamara معیارهایی برای تشخیص این وضعیت بر حسب مقادیر نرمال جمعیتی مطرح نموده اند.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Jacobson A, Jacobson R. Radiographic Cephalometry from basics to 3-D imaging. 2rdedition 2006.

2.Graber LW, Vanarsdall RL, Katherine WL. Orthodontics; Current principles and techniques. Mosby Elsevier, 5th edition 2012.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields HW, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. Mosby Elsevier, 5th edition 2013

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

5 × 3 =

پاک کردن فرمثبت نظر