• هر آنچه بدخیم و عود کننده نباشد و بهبودی آن مطلوب باشد.
  • در مورد تومور ، به توموری گفته می شود که سرطانی نباشد و تهدید مستقیمی برای حیات نباشد ، البته با این وجود ممکن است هنوز هم به درمان به منظور سلامت و یا مسائل زیبایی نیاز باشد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1-Dorland’s Medical Dictionary for Health Consumers. © 2007 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.

2-Mosby’s Medical Dictionary, 9th edition. © 2009, Elsevier.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر