يكي از ابزارهاي مورد استفاده در عمل banding ارتودنسي از جنس استين‌لس استيل است. در قسمت سري وسيله يك نوك آن گرد و بصورت توپي است و انتهاي blunt دارد و نوك ديگر به حالت كاسه‌اي و مقعر (socket matching) بوده كه بدين صورت نوكها در هم فيت مي‌شوند. بند بين دو نوك وسيله قرار داده مي‌شود تا با فشار دادن شكل و كانتور به آن داده شود. بطور كلي اين پلاير با نوكهايي كه كرو و كانتور در پلن مشابه مي‌دهند (matched ball & socket) براي فشردن و فرم دادن كراون‌ها و بندهاي ارتودنسي براي آداپتاسيون محكم‌تر به دندان كار مي‌رود. اين وسيله با نوكهاي بلند و كوچك موجود مي‌باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phinney Dy, Halstead JH. Dental assisting instrument guide. Second edition. Cengage Learning; 2014.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Melanie Mitchell. Dental Instruments: A pocket Guide to identification. Second edition. Lippincott Williams and wikins; 2012.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر