وسيله  ای از جنس استينلس استيل با لبه ‌ها و نوك صاف و گرد شبیه شکل دم سگ آبی به صورت یک سر یا دو سر است. اين وسیله در ارتودنسي براي تطابق خيلي نزديك بند ها به دندان استفاده مي‌شود. در واقع فرم به خصوص نوك اين وسيله‌ مي‌تواند عمل پاليش يا Work Hardening يك فلز به شيء زيرين خود را انجام دهد. پس ازآداپتاسيون بند در روي دندان مي‌توان با كمك اين ابزار سطح و لبه ‌هاي بند را به منظور تطابق و تماس كامل با كانتور دندان صاف و پاليش كرده و فرم داد. به این ترتیب هم گير بند افزايش می يابد و هم سمان زير آن به مرور توسط بزاق شسته نمی شود و لذا احتمال پوسيدگي كاهش می يابد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Phinney Dy, Halstead JH. Delmar’s Dental assisting: Acomprehensive approach. 2 nd edition. Thomson; 2003.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
  1. Melanie Mitchell. Dental Instruments: A pocket Guide to identification. Second edition. Lippincott Williams and wikins; 2012.

Gurkeerat singh. Texbook of orthodontics. Third edition. Jaypee brothers; 2015.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر