Jaw jerk reflex

رفلکس jaw jerk یا رفلکس مَسِتِر یک رفلکس کششی است که به منظور ارزیابی وضعیت عصب تری ژمینال بیمار استفاده می شود. در این رفلکس، در حالی که دهان کمی باز است ، در یک زاویه ی رو به پایین درست در زیر لب ها بر روی چانه ضربه زده می شود. در حالت عادی…