Push-out test

یکی از تست ها برای اندازه گیری استحکام باند، تست push out است. وقتی که این تست برای آزمایش استحکام باند ادهزیو به عاج استفاده شود، یک قطعه عاجی با ضخامت ۱ تا ۲ میلی متر، سوراخ می شود تا سوراخ استوانه ای مخروطی ایجاد شود. به سطح داخلی این سوراخ ادهزیو زده می شود…

Pseudoplasticity

نیروی برشی می تواند ویسکوزیته ی مواد قالبگیری سیلیکون افزایشی و پلی اتر را تحت تاثیر قرار دهد. این اثر را shear thinning یا سودوپلاستیسیتی می نامند. در مواد قالبگیری واجد این ویژگی، ویسکوزیته ی ماده ی ست نشده با افزایش نیروی خارجی یا سرعت برشی کاهش می یابد. وقتی که اثر سرعت یا نیرو…

Pseudo-plastic fluid

مایعات سودوپلاستیک بر اساس چگونگی تغییرات ویسکوزیتی مایعات بر حسب سرعت نیرو یا استرس برشی، می توان آنها را به انواع نیوتنی، سودوپلاستیک یا دیلاتانت تقسیم کرد. ویسکوزیتی مایعات سودوپلاستیک با افزایش سرعت استرس برش، کاهش می یابد. مواد قالبگیری الاستومری تک فاز، سودوپلاستیک هستند. این مواد قالبگیری وقتی در حین اسپاتولیشن در معرض سرعت…

Provisional composites

کامپوزیت های موقتی ترمیم های کامپوزیتی موقت، حفظ موقعیت دندان تراش خورده، سیل کردن و عایق بندی تراش، حفاظت مارجین ها، تامین فاصله ی عمودی درست، کمک در تشخیص و طرح درمان و کمک به ارزیابی کاندیداهای درمان های زیبایی را بر عهده دارند.اینله های موقت، کراون ها و دنچر های پارسیل ثابت، معمولا از…

Proportional limit

حد تناسب بالاترین استرسی که در آن منحنی استرس- استرین یک خط مستقیم است، که در این خط استرس با استرین رابطه خطی دارد، را حد تناسب گویند. در زیر حد تناسب، هیچ تغییر شکل دائمی در ساختار ماده اتفاق نمی افتد. با حذف نیرو جسم به ابعاد اولیه خود باز می گردد. در زیر…

Platinum catalyst

مواد قالبگیری سیلیکون های افزایشی به صورت دو خمیری بیس و کاتالیست ارائه می شوند. خمیر کاتالیست (accelerator) . خمیر بیس در این مواد حاوی پلیمر دی متیل سایلوکسان، با گروه های انتهایی وینیلی، به همراه فیلر هستند. خمیر اکسلریتور، حاوی platinum catalyst از نوع مشهور به Karstedt نیز می باشد که یک ترکیب پیچیده…

Primers

پرایمر ها پرایمر ها، مونومر ها، الیگومر ها یا پلیمر های هیدروفیلی هستند که معمولا در یک حلال وجود دارند. حلال  های مورد استفاده در پرایمر ها، استون، اتانول-آب یا در درجه ی اول آب می باشند. میزان حلال در بعضی از پرایمر ها می تواند تا ۹۰% باشد. بنابراین، پرایمر ها سرعت تبخیر، الگو…

Porcelain

پرسلن می توان گفت مواد سرامیکی که به عنوان پرسلن شناخته میشوند، جایاه ویژه ای در دندانپزشکی دارند. زیرا با وجود اینکه پیشرفت های بسیاری در زمینه ی مواد کامپوزیتی و گلاس آینومر ها ایجاد شده  است، اما سرامیک ها هنوز از نظر زیبایی رضایت بخش ترین مواد هستند. رنگ، ترانسلوسنسی و ظاهر زنده آن…

Polymethylhydrosiloxane

پلی دی متیل هیدروسایلوکسان مواد قالبگیری سیلیکون افزایشی به صورت دو خمیر بیس و کاتالیست ارائه می شوند. خمیر بیس این دسته از مواد قالبگیری، حاوی پلیمری با وزن مولکولی نسبتا پایین به نام پلی متیل هیدروسایلوکسان است که دارای بیش از ۳ گروه (تا حداکثر ۱۰ گروه) هیدروسایلن به صورت pendant یا انتهایی در…