Salivary

آنچه به بزاق (saliva) مربوط باشد. غدد بزاقی غددی هستند که در دهان مسئول ترشح بزاق اند. غدد بزاقی اصلی سه جفت غده به نام های پاروتید ، ساب مندیبولار و ساب لینگوال هستند. غدد بزاقی فرعی غدد کوچکتری هستند که داخل گونه و بر روی زبان قرار دارند.

Red lesion

ضایعات قرمز گروه بزرگ و مختلفی از ناهنجاری های مخاط دهان را شامل می شوند که می توانند ناشی از تروما و آسیب ، عفونت ، واکنش های آلرژیک ، آنومالی های تکاملی ، بیماری های سیستمیک ، ضایعات پیش بدخیم و بدخیم و … باشند. از شایع ترین آنها میتوان به کاندیدیازیس و اریتروپلاکیا…

Rash

فوران و بیرون ریختن پوست به صورت دانه های قرمز و ملتهب در اثر حساسیت و واکنش ایمونولوژیک

malar rash :  فوران پوست در سراسر بینی و مناطق مجاور گونه ها در الگوی پروانه مانند از جمله در بیماری لوپوس اريتماتوز و درماتیت سبورئیک

Pellicle

لایه نازکی فاقد باکتری و متشکل از پروتئین های بزاقی که به طور مداوم بر روی دندان ها و سایر سطوح حفره دهان از جمله ترمیم ها و دنچر نیز تشکیل می شود. این لایه توسط مسواک زدن تمیز می شود اما مجددا طی چند دقیقه ایجاد می شود. این لایه در تشکیل پلاک دندانی…