Arch turret

تورت ها برای ایجاد فرم قوس در آرچ وایرها در سیستم استاندارد و preadjusted استفاده می شود و در انواع با تورک و بدون تورک ساخته می شوند. شکل صاف سیم به سادگی در تورت فرم میگیرد و خمیدگی دلخواه را ایجاد می کند.

Arch contouring plier(Arch contouring)( De la Rossa Plier)

پلایری با دو بخش حجیم موازی که یک بخش مقعر و یکی محدب است و طوری با هم تماس می یابند که سیم بین خود را به شکل منحنی فرم می دهند. گاهی روی سطح بخش محدب شیارهایی جهت سهولت گرفتن سیم تعبیه می گردد. این پلایر می تواند در ایجاد منحنی Spee افزوده در…

X-ray

قسمتی از طیف الکترومغناطیس با طول موج یک دهم تا یک هزارم نانومتر و انرژی ۱۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰۰ الکترون ولت که توسط تیوب ایکس ray  ساخته میشود.جریان الکترونی از فیلامانی در کاتد ساطع شده و با برخورد به اند باعث تولید این اشعه میگردد.از این اشعه به صورت گسترده در فرایند تشخیص و درمان در پزشکی استفاده…

Xenogeneic graft(Xenograft ; Heterograft)

به Graft که از یک گونه به گونه ای دیگر پیوند زده میشود گویند.این گرفت به دلیل عدم تشابه آنتی ژنی به بافت های انسانی نیاز به پروسه های وسیع پرورش و پاکسازی دارد تا از رد شدن آن توسط بدن انسان ممانعت شود.این نوع گرفت کمتر از اتوگرفت و هموگرفت ها در جراحی های…

Young`s modulus (E)( Modulus of elasticity)

شیب قسمت مستقیم از نمودار تنش-کرنش معیاری از مدول الاستیسیته ارائه میدهدو اینگونه تعریف می شود:تعیین مدول الاستیسیته، تنش / کرنش استحکام یک ماده  و نه خاصیت ارتجاعی ماده را نشان می دهد. شیب زیاد نمودار ریجید بودن ماده و شیب کم الاستیسیته بیشتر را نشان می دهد.

Z-line

خطی که پوگونیون بافت نرم (برجسته ترین نقطه بافت نرم چانه) را به برجسته ترین نقطه لبها وصل می کند و از این لحاظ شبیه H line  می باشد. از این خط جهت ارزیابی موقعیت لبها استفاده می شود.

Z Spring(Double cantilever spring)

از اجزای فعال پلاک متحرک ارتودونسی که بخصوص در بیماران دارای رتروژن ثنایاها هنگامی که فضا برای عملکرد اسپرینگ تکی اهرمی  کم میباشد استفاده میگردد.این فنر باید دارای طول کافی باشد تا دچار  stiffness نشود.فنر باید عمود برسطح پالاتال دندان باشد  در غیر اینصورت تمایل به حرکت انسیزالی داشته و دندان را اینترود میکنداین فنر…