Medial/Internal Pterygoid Muscle

آنرا عضله رجلی-داخلی می نامند. عضله ای ضخیم و چهارضلعی است که از توبروزیته فک بالا و سطح میانی صفحه رجلی خارجی منشا می گیرد و در امتداد خلفی-تحتانی-خارجی حرکت نموده تا به سطح داخلی راموس و زاویه فک پایین اتصال می یابد. عملکرد این عضله سبب حرکت فک پایین به سمت بالا و جلو…

Segmented Arch Techniques

هرگاه به جای استفاده از یک آرک وایر پیوسته که از یک مولر  به مولر دیگر امتداد دارد، از آرک وایر های قطعه ای استفاده کند و در آن دندانهای پیشین در حکم یک دندان بزرگ و دندانهای پسین نیز در حکم دو دندان بزرگ ( یک در سمت چپ و دیگری در سمت راست) در نظر…