Stainless steel Ligatures

لیگاچوری از جنس استینلس استیل Anneal شده به قطر ۰٫۰۰۸ تا ۰٫۰۱۲ اینچ ( برابر با ۰٫۲ تا ۰٫۳ میلی متر) که در زیر Wing های براکت قرار می گیرد و در حدّی به هم تابانده می شود که پیرامون براکت بصورت محکم قرار گیرد. بخش اضافی قطع و دور انداخته می شود. بخش کوتاه…

Leveling

مرحله ای از درمان ارتدنسی است که در طی آن منحنی Spee به سمت مسطح شدن پیش می رود و تا زمانی که مارجینال ریج تمام دندانها کم و بیش در یک سطح قرار گیرند ادامه می یابد. بنابراین، Leveling به اصلاح در بعد عمودی می پردازد.

Leong’s Premolar / Dens Evaginatus

یک اختلال دندانی است که با وجود یک کاسپ اضافی در سطح اکلوزال دندان تعریف می شود. در ۲ درصد جمعیت آسیایی و آمریکایی دیده می شود و به عنوان حالتی برعکس Dens Invaginatus در نظر گرفته می شود. در مقطع باقت شناسی، این کاسپ اضافی دارای پالپ، عاج و مینا است. اکثر مواقع در…