Law of Transmissibility

قانون انتقال پذیری بردارهای نیرو در امتداد خط اثرشان باشد. براساس این قانون، بردارهای نیرو را می توان بدون تغییر در آثارشان در امتداد خط اثرشان حرکت داده، لازم به ذکر است هرگونه حرکتی که موجب فاصله گرفتن بردار نیرو از خط اثرش باشد موجب تغییر در آثار آن شده و تحت روش خاصی میسر…

Jaw (lower)

فکین در انسان از دو قسمت فک بالا و فک پایین تشکیل شده است. فک پایین که با آن عمل جویدن انجام میشود مندیبل نامیده می شود. فک بالا و پایین در ناحیه استخوان تمپورال در کنار هم قرار میگردند.

 

Fracture comminuated

در این نوع شکستگی، استخوان شکسته به چندین قطعه استخوان تقسیم می گردد. زخمهای ناشی از تیراندازی و یا اشیا سوراخ کننده و دیگر آسیبهای شدید که به فکین وارد می شوند معمولا منجر به این نوع شکستگی می شوند.

 

Universal Appliance

اين اپلاينس در سال ۱۹۲۹ توسط Spencer R. Atkinson ابداع شد. و در ۱۹۳۷ بعنوان يك تركيبي از اپلاينس اج‌وايز و Ribbon معرفي شد. اين اپلاينس از براكتهايي با شيار دوتايي rectangular كه مي‌توانست دو Ribbon ارچ‌ يا يك Ribbon و يك واير روند را همزمان نگهدارد استفاده مي‌كند. در اين اپلاينس همه دندانهاي دائمي…

Twin arch wire Appliance

يكي از دستگاه‌هاي ثابت اصلي مورد استفاده در نيمه اول قرن بيستم اپلاينس Twin wire بود كه توسط E. Johnson در ۱۹۳۲ معرفي شد. اين دستگاه داراي بند روي دندانهاي ثنایا و کرسی بود و از سيم ۱۰ ميل استيل دو قلو جهت رديف كردن دندان‌هاي ثنایا استفاده مي‌كرد. اين وايرهاي ظريف توسط تيوپهاي طويلي…

Full archwire

سیم  چهار ضلعی (rectangulat) که به صورت کامل یا نسبتا کامل شیار براکت را پر می کند که می تواند جهت finishing یا stable کردن موقعیت جدید دندانها به خصوص در زمان جراحی بکار رود. درسیمهایی که به صورت کامل در براکتها قرار می گیرند، آوردن تمام دندانها به اکلوژن solid تقریبا غیرممکن است.