Lateroclusion

یک کراس بایت فانکشنال دندانهای عقبی است که با جابجایی جانبی فک پایین به یک سمت در CO رخ می دهد. بیمار در حالت CR دارای خط وسط هماهنگی است. علّت ایجاد آن تداخلات دندانی است و می توان با کمک Expansion  آن را برطرف نمود. همچنین  Forced bite را هم مطالعه نمایید. با Laterognathia…

Laceback / Lace

هر گاه در تکنیک های Straight-wire بخواهیم در حین Leveling & Aligning از حرکت مزیالی تاج دندان کانینی که ریشه اش نسبت نه تاج مزیالی تر است جلوگیری کنیم، باقرار دادن یک قطعه سیم لیگاچور غیر فعّال بین دندانهای مولر و کانین، حرکت تاج کانین را محدود و بنابراین به حرکت دیستالی ریشه کانین کمک…

Küfner Osteotomy

یک Le Fort II تعدیل شده است که ابتدا توسّط Küfner در ۱۹۷۱ معرفی شد. این روش برای بیمارانی استفاده می شود که پل بینی و برجستگی بینی مناسبی دارند ولی در ناحیه Infraorbital و بخش دندانی فک بالا علایم رتروژن را نشان می دهند که همراه با صاف شدگی قسمت گونه است.اختلاف با روش…