Mesiodens

به دندان اضافی در خط وسط فک بالا گفته می شود. معمولا ابعاد و شکل مناسبی ندارند. در موارد نهفته، گاهی سبب ایجاد فاصله (Diastema) بین دندانهای ثنایای میانی می گردد. در بستن چنین فواصلی مناسب، بهترین کار آنست که در ابتدا به کمک رادیوگرافی از عذم وجود چنین دندانی اطمینان حاصل نماییم. در بعضی…