Leveling

مرحله ای از درمان ارتدنسی است که در طی آن منحنی Spee به سمت مسطح شدن پیش می رود و تا زمانی که مارجینال ریج تمام دندانها کم و بیش در یک سطح قرار گیرند ادامه می یابد. بنابراین، Leveling به اصلاح در بعد عمودی می پردازد.

Leong’s Premolar / Dens Evaginatus

یک اختلال دندانی است که با وجود یک کاسپ اضافی در سطح اکلوزال دندان تعریف می شود. در ۲ درصد جمعیت آسیایی و آمریکایی دیده می شود و به عنوان حالتی برعکس Dens Invaginatus در نظر گرفته می شود. در مقطع باقت شناسی، این کاسپ اضافی دارای پالپ، عاج و مینا است. اکثر مواقع در…

Leeway Space

H.N.Nance در سال ۱۹۴۷ اختلاف بین مجموع عرض مزیو دیستال کانین و مولر های شیری را با کانین و پرمولرها دائمی جایگزین آن به این نام معرفی مود. بنابه نظر Moyers این اختلاف در هر نیمه فک بالا ۰٫۹ میلی متر و در فک پایین ۱٫۷ میلی متر است. این بدان معناست که با خارج…