Oral Health

حالتی است  که در آن فرد فاقد درد دهان و صورت، و بیماری ها و اختلالات دهان، که موجب محدودیت فرد در جویدن، گاز گرفتن، لبخند زدن، تکلم و رفاه عاطفی-اجتماعی می شود، است. سلامت دهان لازمه سلامت عمومی و رفاه است و بر کیفیت زندگی تاثیر عمده ای دارد.

Non-milk extrinsic sugars/ NMES

قندها بر اساس اینکه مولکول قند در کجای ساختار غذا یا نوشیدنی قرار گرفته اند به دو دسته قندهای دخلی (Intrinsic) و قندهای خارجی (Extrinsic) طبقه بندی می شوند. قندهای خارجی در خارج از مولکولهای مواد غذایی و نوشیدنی قرار گرفته اند. دو نوع از این قندها وجود دارد: قندهای خارجی شیری و قندهای خارجی…

Community periodontal index/CPI

نشان دهنده شدت بيماريهاي پريودنتال در جامعه ،ميزان آموزشهاي ارايه شده درزمينه مراقبتهاي بهداشت دهان و دندان، ميزان اثر بخشي آموزشها ومراقبتها، سطح فرهنگي جامعه وميزان توسعه يافتگي جامعه ميباشد. یک شاخص ارزیابی نیاز به درمان است. برای توصیف شیوع نیاز به درمانهای متفاوت پریودنتال بکار می رود  .  اما بار کلی بیماری را نشان…

شاخص DMF/dmf

با معاینه دهان و شمارش تعداد دندانهای پوسیده(Decayed:D/d)، از دست رفته به دلیل پوسیدگی (Missing:M/m)و پر شده برای ترمیم پوسیدگی (Filled:F/f)و محاسبه مجموع این سه عدد برای یک فرد بدست می آید. وقتی با حروف بزرگ نوشته می شود مربوط به دندانهای دائمی و با حروف کوچک مربوط به دندانهای شیری است.  در این شاخص…

Wolff’s law of bone remodeling

J Wolff در ۱۸۹۲ کتابی را نتشر نمود که در آن مشاهدات خود را از واکنش ترابکول های استخوانی تحت تنش بیان نمود. بر اساس این مشاهدات، واکنش استخوان به تنش های فانکشنال مکانیکی از طریق یک روند انطباقی است که منجر به تغییر در ساختار خارجی و داخلی آن می گردد تا این تنش را…

Archwire Cross-section

در درمان های ارتدنسی از سیمهایی با ابعاد متفاوت استفاده می شود که ارائه خواهد شد: سیمهایی با مقطع دایره ۰٫۰۱۲ اینج ( ۰٫۳ میلیمتر) ۰٫۰۱۴ اینچ ( ۰٫۳۵ میلی متر) ۰٫۰۱۶ اینچ ( ۰٫۴ میلیمتر) ۰٫۰۱۸ اینچ (۰٫۴۵ میلی متر) ۰٫۰۱۹ اینچ (۰٫۴۸ میلی متر) ۰٫۰۲۰ اینچ (۰٫۵۱ میلی متر) سیمهایی با مقطع مربّع…

Visual Treatment Objective/VTO

طرحریزی درمانی که حرکات دندانی یا تغییرات جرّاحی مورد نیاز برای حصول نتایج مطلوب در صورت را به همراه داشته باشد. معمولا شامل نمای سفالومتریک جانبی بیمار است که با نتایج درمان تغییراتی در آن داده می شود تا نتایج مورد انتظار در آن دیده شود (بصورت دستی یا به کمک برنامه کامپیوتر). وقتی نتایج…