Vestibular Shield

شیلد وستیبولار یک دستگاه دهانی پلاستیکی است که با دهان فرد منطبق می شود و با جلوگیری از عبور جریان  هوا در داخل دهان، فرد را مجبور به تنفس از طریق بینی می کند و در نتیجه فرد را از باز کردن دهان خود و خروپف باز می دارد. این وسیله برای برخی از افراد…

Static Fatigue Failure

شکست یک ماده تحت تاثیر واکنش با تنشی که بطور مستمر بر آن وارد می شود در طول زمان. این نوع شکست محدود به شیشه و سرامیک می باشد. این نوع شکست ماده در بارگذاری های مداوم و کمتر  رخ می دهد. نیروی لازم برای شکست استاتیک با افزایش مدت زمان بارگذاری کاهش می یابد.…

Treatment Philosophy

عبارت است از اصول پایه ای و عمومی درمان که یک درمانگر استفاده می کند تا بتواند تمامی توصیه های درمانی را اجرا نماید. تقریبا تمامی تصمیماتی که در روند درمان گرفته می شوند بر پایه ی همین فلسفه ی درمانی اولیه می باشند. فلسفه ی درمانی یک چشم انداز کلی در مورد آنچه که…

Cervicospinal Flexion-Extension Injury (Whiplash Injury)

نوعی از انقباض عضلانی که در شرایط خاص رخ می دهد  Eccentric Contraction نام دارد. در این حالت عضله همزمان با طویل شدن، منقبض هم می شود. این وضعیت در صدمات ناشی از Cervicospinal Flexion-Extension Injury یا Whiplash Injury رخ می دهد که معمولا به علت تصادف با وسایل نقلیه موتوری می باشد. در تصادف،…

Unloading of Joint

بخش زیادی از سردرگمی هایی که در مورد موقعیت مفاصل گیجگاهی فکی وجود داد، ریشه در فلسفه اشتباه اما پرطرفدار Unloading of the Joints دارند.  عدم دقت به این حقیقت که TMJ ها برای تقبل بار طراحی شده اند منجر به ایجاد پروسه های کلینیکی متعددی جهت Unload کردن کندیل ها شده است. تلاش برای…

Archwire Lock (Gurin Lock)

نوعی اتچمنت می باشد که از پیچ و مهره تشکیل یافته است. پیچ در راستای محور طولی دارای شکاف است و بدین طریق بر روی آرچ وایر قرار می گیرد. سپس با پیچاندن مهره، شکاف پیچ بر آرچ وایر فشرده شده و اتچمنت در جای خود محکم می شود. این اتچمنت به عنوان استاپ به…