Health inequalities

نابرابری ها در سلامت   نابرابری ها در امر سلامت منظور تفاوت هایی در سلامت افراد جامعه است که ناشی از عوامل غیر قابل اجتناب مانند افزایش سن یا اثرات بیولوژیک نیست، بلکه تفاوت هایی که در یک جامعه مدرن قابل اجتناب، غیر قابل قبول و ناعادلانه است مانند تفاوت در نرخ های مرگ و میر…

Oral health education

آموزش سلامت دهان فرایندی است که طی آن اطلاعات لازم با روشهای مختلف در اختیار افراد قرار می گیرد تا از طریق پیشگیری از بیماری های دهان، آنها را در مراقبت صحیح و حفظ عملکرد تشویق و حمایت کند. اهداف آموزش سلامت دهان شامل اطلاع رسانی به افراد، ایجاد انگیزه در افراد، ارائه راهکارهای عملی،…

Ottawa Charter

منشور اتاوا نخستین کنفرانس بین المللی ارتقاء سلامت سازمان جهانی بهداشت (WHO) در سال ۱۹۸۶ در اتاوای کانادا برگزار شد که در آن به بازبینی مفاهیم و اصول ارتقاء سلامت پرداختند. این کنفرانس تغییراتی اساسی و چشمگیر در سیاست های جهانی ارتقاء سلامت به همراه داشت.  اصول منشور اتاوا فعالیت های ارتقاء سلامت را در…

Behavior change approach

یکی از رویکردهای ارتقاء سلامت (Health promotion) است. هدف این رویکرد تشویق افراد برای به عهده گرفتن مسوولیت سلامت خودشان و انتخاب سبک زندگی سالم تر است. این رویکرد عمدتا بر این فرضیه استوار است که ارائه اطلاعات می تواند به تغییر رفتار دائمی منجر شود. این رویکرد، تخصصی است و از مجموعه ای از…

Oral health-related quality of life /OHRQoL

تعاریف متعددی برای کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان وجود دارد که در زیر به دو مورد آن اشاره می شود: میزان تاثیر اختلالات دهان بر عملکرد و وضعیت روانی-اجتماعی فرد و نیز تظاهرات بیرونی ناشی از بیماری ها و اختلالات دهان (Locker 2000, 2002). ساختاری چندبعدی که شامل ارزیابی درونی خود فرد از سلامت…

Oral health promotion/ Health Promotion

سلامت خوب منبعی عمده برای توسعه فردی، اقتصادی و اجتماعی است. فاکتورهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیطی، رفتاری و بیولوژیک می توانند سلامت را بهبود ببخشند و یا تضعیف کنند. هدف ارتقاء سلامت این است که این شرایط را به سمت سلامتی هدایت کند. بنابراین ارتقاء سلامت مفهومی فراتر از مراقبت سلامت (Health care) است.…

Oral health needs assessment

نیازسنجی جزئی مهم از روند برنامه ریزی است. در سال ۱۹۷۱ Matthew تعریفی مناسب را برای نیازسنجی ارائه داده است: “نیاز به مراقبت پزشکی زمانی که یک فرد بیماری یا ناتوانی دارد که برای آن درمان و دارویی موثر و قابل قبول موجود است”.