Pellicle

لایه نازکی فاقد باکتری و متشکل از پروتئین های بزاقی که به طور مداوم بر روی دندان ها و سایر سطوح حفره دهان از جمله ترمیم ها و دنچر نیز تشکیل می شود. این لایه توسط مسواک زدن تمیز می شود اما مجددا طی چند دقیقه ایجاد می شود. این لایه در تشکیل پلاک دندانی…

Occlusion

درباره ی اکلوژن در دندانپزشکی میتوان به تعاریف تخصصی بسیاری اشاره کرد. اما ساده ترین تعریف آن رابطه بین سطوح اکلوزال (یا اینسایزال) دندان های ماگزیلا و مندیبل است هنگامی که با هم درتماس قرار گیرند. به بیان دیگر نحوه در هم فرورفتن دندان های فک بالا و فک پایین با یکدیگر را اکلوژن می…

Nuhn and Blandin Glands

غدد زبانی قدامی یا غدد Nuhn and Blandin غدد سروزی موکوسی عمیقی هستند که در نزدیکی نوک زبان در دو طرف فرنوم زبانی واقع شده اند. هر کدام از این غده ها توسط سه یا چهار مجرا واقع در لایه های زیرین نوک زبان ، به بیرون ترشح می شوند.