Cavernous lesions

ضایعات تروماتیک پیشرفته منجر به تحلیل استخوان انگولار عمیق می شود که وقتی با التهاب مارزینال ترکیب می شود منجر به ایجاد پاکت اینترابونی می شود. در مراحا انتهایی این ضایعات اطراف اپکس ریشه گسترش می یابندو یک تصویر پری اپیکال رادیولوسنت عمیق ایجاد می کنند.

Castroviejo microsurgical scalpel

علاوه برکاربرد بزرگنمایی وتکنیک آتروماتیک میکروسرجری نیازمند ابزارهای طراحی شده برای به حداقل رساندن تروماست. یک ویژگی مهم ابزارهای میکروسرجیکال توانایی آنها برای ایجاد برش های تمیز جهت آماده کردن زخم برای ترمیم با قصد اولیه است. برش های میکرو سرجیکال با زاویه ی ۹۰درح نسبت به سطح با کاربرد اسکالپل های میکروسرجیکال افتالمیک است.

Cancellous bone

از نواحی توبروزیته یماگزیلاری و نواحی بی دندانی وساکت های در حال ترمیم به دست می آید. غالبا در نواحی اینتردنتا و اینتررادیکولار وبه مقدار محدود در نواحی فاسیال و لینگوال به جز در کام یافت می شود. در انسان بزرگسال Cancellous bone بیشتری در ماگزیلا نسبت به مندیبل یافت می شود.

Caldwell-Luc procedure

Boyne and James درسال ۱۹۸۰ پروسه ی گرفت کف سینوس ماگزیلاری با استخوان و مغز استخوان اتوژنوس برای قرار دادن ایمپلنت  (blade type)معرفی کردند. دسترسی به سینوس ماگزیلاری از طریق پروسه ی“Caldwell-Luc”  ( دسترسی به سینوس ماگزیلاری از قسمت قدامی فوقانی) به دست می آمد.

Calculus

از کلسیفیکاسیون پلاک ایجاد می شود و به دونوع بالا و زیر لثه ای تقسیم می شود. اغلب در نواحی ای از دنتیشن مجاور مجراهای غدد بزاقی ( نظیر سطح لینگوال انسیزورها وکانین های مندیبولار و سطح باکال مولرهای اول ماگزیلاری) یافت می شود که نشان دهنده ی غلظت بالای مواد معدنی موجود در بزاق…

Bundles

بیوسنتز کلاژن درون فیبروبلاست ها برای ایجاد مولکولهای ترپوکلاژن رخ می دهد. تجمع مولکولهای تروپوکلاژن موجب ایجاد میکروفیبریل  وتجمع میکروفیبریل ها موجب ایجاد فیبریل و تجمع فیبریل ها موجب ایجاد فایبر و در کلاژن نوع یک وسه تجمع فایبرها موجب ایجاد باندل های کلاژنی می شود.

Bundle bone

همان استخوان مجاور پریونتال لیگامنت است که شامل تعداد زیادی فایبرهای شارپی است. مشخصه ی آن لاملاهای نازک آرایش یافته در لایه های موازی با ریشه همراه با لایه های بینابینی است. درون alveolar bone proper قرار دارد. محدود به فک نیست وهر جای سیستم اسکلتال که لیگامنت ها و عضلات اتصال پیدا می کنند…