Central apnea

اختلال است که باعث توقف تنفس برای مدت کوتاهی در طول خواب می‌شود و مغز سیگنال های مناسبی را به ماهیچه های کنترل کننده ی تنفس نمی فرستد .  این دوره‌ها به آپنه نامیده می‌شود. آپنه‌ها «معمولاً» بین ۱۰ تا ۳۰ ثانیه طول خواهند کشید و در موارد شدید، آپنه‌ها می‌توانند صدها بار در هر…