یک لوپ، اتچمنت، تکه ای لحیم و یا کامپوزیت کیور شده که بر آرچ وایر قرار گرفته و مانع اسلایدینگ آن در جهت مزیال و یا دیستال می شود.

منبع: Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page 37    
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر