قسمت قدامی قاعده جمجمه است که شامل استخوان فرونتال، اتمویید و بال کوچک اسفنویید می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy: 13th ed, Wiliams and Wilkins; 2000: p42.  
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy: 13th ed, Wiliams and Wilkins; 2000: p42.  
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر