به فقدان کامل تکامل تمام دندان های شیری و دائمی می گویند که در اثر عوامل ژنتیکی که هنوز به درستی شناخته نشده اند بروز می کند. حدود ۲۰۰ ژن در تشکیل و تکامل دندان ها نقش دارند که پیچیدگی کنش های بین آن ها تعیین دقیق علت اصلی این اختلال را مشکل می سازد. از ژن های مهم در این فرآیند می توان به PAX9، MSX1 و AXIN2 اشاره نمود که الگوی توارثی این عارضه را بیشتر بصورت اتوزومال غالب با نفوذ ناکامل و بروز متغییر نشان می دهند. به هر حال تاثیر عوامل محیطی نیز فرضیه چند عاملی بودن را در پاره ای از موارد مطرح می سازد. گاهی اوقات آنودنشیا همراه با سندرم ها بروز می یابد. درمان های پروتزی تنها راه درمان بیماران مبتلا می باشد.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral and maxillofacial pathology. 3rd edition, Saunders Elsevier 2008.

2.Kindelan JD, Rysiecki G, and Childs WP. Hypodontia: genotype or environment? A case report of monozygotic twins. Br J Orthod 1998; 25:175-178.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Lamour CJ, Mossey PA, Thind BS et al. Hypodontia—a retrospective review of prevalence and etiology. Part 1. Quintessence Int2005; 36:263-270.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر