یکصد سال قبل، تئوری و عملکرد بالینی تخصص ارتودنسی بر اساس Angle Paradigm بنا شده است. در این فلسفه درمانی، باور بر این است که چنانچه دنتیشن طبیعی در وضعیت الاینمنت و اکلوژن ایده آل قرار داشته باشد، صورت هم در هارمونی و تعادل مناسب قرار می گیرد و سیستم دهانی فکی عملکرد ایده آل خواهد داشت.

در درمان هایی که بر اساس این پارادایم انجام می شوند هدف اولیه درمان رسیدن به اکلوژن دندانی ایده آل است.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit  WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: p 92-3.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit  WR, White RP, Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2003: Chap 4.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر