زاویه تحدب صورت از تلاقی دو خط G-Sn و Sn-Pog` تشکیل شده است. این زاویه بافت نرم معادل زاویه تحدب در آنالیز Downs است که بر اساس لندمارک های اسکلتی توضیح داده شده است.

مقدار متوسط این زاویه ۴±۱۲ درجه تخمین زده شده است. تحدب زیاد نشان دهنده تمایل به الگوی اسکلتی کلاس دو و تحدب کم نشان دهنده تمایل به الگوی اسکلتی کلاس سه می باشد

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Alexander Jacobson, Richard L. Jacobson, Radiographic Cephalometry: From Basics to 3-D Imaging, 2nd ed, Quintessence Pub., 2006

2.Thomas Rakosi, An atlas and manual of cephalometric radiography, Lea & Febiger, 1982

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Legan H.L., Burstone C.J., Soft tissue cephalometric analysis for orthognathic surgery. J Oral Surg 1980;38:744-751

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر