در این نوع انکوریج، حرکت بادیلی دندان های واحد انکوریج در برابر حرکت تیپینگ دندان های واحد حرکت قرار می گیرد.

در بیماری که دندان های پره مولر اول را کشیده و قرار است شش دندان قدامی در برابر دندان های پره مولر دوم و مولر اول حرکت کنند، چنانچه دندان های قدامی با تیپینگ لینگوال و دندان های خلفی با حرکت بادیلی به مزیال حرکت کنند، نسبت حرکت واحد انکوریج به واحد حرکت یک به دو خواهد بود.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: p297-8.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: Chap 8.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر