هر گونه حرکت ناخواسته واحد انکوریج که معمولا در اثر مقاومت در برابر حرکت مطلوب درمانی رخ می دهد. مثلا حرکت مزیالی مولر اوّل وقتی برای حرکت دندانهای پیشین به سمت عقب به عنوان واحد مقاومت استفاده شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Daskalogiannakis J. Glossary of Orthodontic terms. Berlin: Quintessence Publ. 2000, page6

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر