یک شیوه جراحی است که جهت جایگزینی قسمت های از دست رفته استخوان آلوئول به کار می رود.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics.  5th ed. St Louis: Mosby; 2013
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Proffit WR., Fields HW., Sarver DM., Ackerman JL. Contemporary orthodontics.  5th ed. St Louis: Mosby; 2013
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر