• یک سنگ از جنس آلومینا برای تصحیح اشکالات ترمیم به کار گرفته می شود.
  • این سنگ را می توان قبل از استفاده توسط چرخ الماسی کند کرد . این عمل از آسیب مرکز ترمیم هنگام تنظیم لبه ها جلوگیری می کند. طی صاف کردن آمالگام محور طولی سنگ باید با زاویه ای ۹۰ درجه نسبت به لبه ها نگه داشته شود. از حذف هرگونه تماس اکلوزالی باید اجتناب کرد .
  • پس از استفاده از سنگ ، لبه ها باید توسط نوک یک سوند مجدداً مورد بررسی قرار گیرند.
منبع:

Heymann HO, Swift Jr.EJ, Ritter AV. Sturdevant’s  Art and Science of Operative Dentistry. 6th ed.Elsevier,april,2013.ch14 p366

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر