بیانیه آلما اتا

در سال ۱۹۷۸ سازمان بهداشت جهانی کنفرانسی بین المللی را در آلماآتا در جمهوری قزاقستان شوروی سابق تشکیل داد  و اصولی را برای توسعه آینده مراقبت سلامت در جهان اعلام کردند که شامل موارد زیر بود:

  • تمرکز بر پیشگیری Focus on prevention
  • رویکرد چند بخشی Multi-sectional approach
  • فناوری مناسبAppropriate technology
  • توزیع عادلانه Equitable distribution

مشارکت جامعه Community Participation

منبع:

گزیده ای از مبانی دندانپزشکی جامعه نگر. تالیف بلا نید دالی و همکاران. ترجمه دکتر محمد رضا خامی و همکاران. انتشارات رویان پژوه 1391 .فصل 1 صفحه 28

 

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

WHO (World Health Organization) (1978). Primary health care, Alma Ata 1978. Health for All Series no. 1. Geneva, WHO

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر