وسایل Power-driven برای جرمگیری و تسطیح ریشه آئروسل های زیستی و ترشحاتی ایجاد می کنند که می تواند اپراتور را آلوده کند و تا سی دقیقه در هوا بماند. اعمال کنترل عفونت خوب این خطر را به حداقل می رساند. شستشی دهان با کلرهگزیدین ۰٫۱۲ درصد و برون بری با سرعت بالا موثرترین روشها برای کاهش آئروسل های زیستی است.

منبع: Narayana TV, Hohanty L, Sreenath G, et al. Role of preprocedural rinse and high volume evacuator in reducing bacterial contamination in bioaerosols. J Oral Maxillofac Pathol. 2016;20:59. Veena HR, Mahantesha S, Joseph PA, et al. Dissemination of aerosol and splatter during ultrasonic scaling: a pilot study. J Infec Public Health. 2015;8:260.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر