یک روش درمانی جراحی است که جهت اصلاح مشکل عقب یا کوچک بودن فک بالا استفاده می شود. در این روش جراح با استئوتومی فک بالا آن را در موقعیتی قدامی تر قرار می دهد. این روش درمانی معمولا در افراد با رابطه اسکلتالClass III با مشکل Maxillary Deficiency به کار می رود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR., White RP., Sarver DM. Contemporary treatment of dentofacial deformity. St Louis: Mosby; 2003

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Epker BN., Stella JP., Fish LC. Dentofacial deformities integrated orthodontic and surgical correction. 2nd ed. St Louis: Mosby; 1995

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر