به طور کلی بلوغ فانکشن دهان از قدام به خلف صورت می گیرد. آخرین و متکامل ترین مرحله از مراحل بلع،  ایجاد الگوی بلع بالغین می باشد که شامل خاتمه فعالیت لب ها، قرار گیری نوک زبان روی الوئول پشت ثنایای بالا و اکلود شدن دندانهای خلفی می باشد. لازم به ذکر است که این الگو در ۱۵-۱۰ در صد افراد ایجاد نمی شود.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع: Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: p71, 140.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013: Chap 3.  
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر