پس از اینکه جهش رشدی بلوغ به اتمام برسد، مرحله نهایی رویش دندانی به نام Adult Occlusal Equilibrium آغاز می شود.  در دوران بزرگسالی رویش دندانی با سرعت بینهایت آهسته ادامه میابد. چنانچه دندان آنتاگونیستی از بین برود، دندان می تواند دوباره با سرعت بیشتری رویش کند. این امر نشانگر حفظ مکانیسم رویشی در طول زندگی است.

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Proffit WR, Fields H, Sarver DM, Ackerman JL. Contemporary orthodontics. St. Louis: Mosby; 2013:81

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر