آدنوئید یا لوزه سوم یکی از بخش‏ های سیستم لنفاوی بدن است که در ناحیه پشت حفره بینی که حلق بینی (Nasopharynx) نامیده می شود قرار گرفته است و از این رو به آن Pharyngeal Tonsil یا Nasopharyngeal Tonsil گفته می شود. به طور نرمال این توده بافت لنفاوی در معاینه معمول قابل رویت نیست و با افزایش سن اندازه آن کاهش میابد. وقتی
Adenoid در کودکان دچار هایپرتروفی می شود، سبب انسداد راه هوایی بینی شده و تنفس از طریق بینی را با مشکل مواجه می کند و منجر به تنفس دهانی و باز ماندن دهان می شود.

منبع:

Tuncer, Ulku, et al. “Chronic rhinosinusitis and adenoid hypertrophy in children.”American journal of otolaryngology 25.1 (2004): 5-10.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Handelman, Chester S., and George Osborne. “Growth of the nasopharynx and adenoid development from one to eighteen years.” The Angle orthodontist 46.3 (1976): 243-259.

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر