شامل پروسه هایی با هدف بازسازی استخوان آلوئلار در سطح اولیه اش است. در این پروسه ها رژنراسیون استخوان تحلیل رفته و ایجاد دوباره ی لیگامنت پریونتال و فایبرهای لثه ای واپی تلیوم جانکشنال در سطح کرونالی ترانجام می شود. درحالیکه subtractive osseous surgery برای باز سازی استخوان آلوئلار از قبل موجود در سطح قبل از جراحی یا کمی اپیکالی تر از این سطح طراحی شده است.

منبع:

Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold  and Fermin A. Carranza, Dr. ODONT.Newman and Carranza’s Clinical Periodontology. 13th ed. Elsevier.2019.ch62 p3458-3459.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر