همه ی سطوح حفره ی دهان شامل بافت های نرم وسخت توسط یک لایه از مواد ارگانیک به نام پلیکل اکتسابی پوشیده می شوند. همچنین رجوع شود به: Pellicle

منبع: Siqueira WL, Oppenheim FG. Small molecular weight proteins/peptides present in the in vivo formed human acquired enamel pellicle. Arch Oral Biol. 2009;54:437. Siqueira WL, Zhang W, Helmerhorst EJ, et al. Identification of protein components in in vivo human acquired enamel pellicle using LC-ESI-MS/MS. J Proteome Res. 2007;6:2152. Yao Y, Berg EA, Costello CE, et al. Identification of protein components in human acquired enamel pellicle and whole saliva using novel proteomics approaches. J Biol Chem. 2003;278:5300.
‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر