ضایعات غیر پوسیدگی یا نقایص وج شکل در ناحیه سرویکال دندان ها هستند که اغلب در سطح باکال قسمت سرویکال پره مولرهای اول و دوم دیده می شوند. علت ایجاد این ضایعات مورد بحث کلینیسین ها می باشد چنانچه برخی معتقدند یکی از دلایل محتمل برای این ضایعات، خمش در ناحیه ریشه به علت فشار های زیاد اکلوزالی می باشد، درحالیکه به اعتقاد برخی دیگر علت این ضایعات مسواک زدن با خمیر دندان می باشد

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

1.Okeson JP. Management of temporomandibular disorders and occlusion. 7th Ed. St Louis. Mosby; 2013: p 191.

2.Dowson, PE. Functional occlusion from TMJ to smile design. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2007: P 19.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:

Dowson, PE. Functional occlusion from TMJ to smile design. 1st Ed. St Louis. Mosby; 2007: Chap 3

Geramy A, Sharafoddin F. Abfraction: 3D analysis by means of the finite element method. Quintessence Intl. 2003; 34(7): 526-33,.

 

ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر