مدلسازی Kesling یا diagnostic setup که در سال ۱۹۵۶ توسط Kesling ارائه شد روشی لابراتواری برای تشخیص و بررسی نحوه management مشکلات اختلال اندازه دندانهاست.  در این روش دندانها از یک کست دوبلیکیت شده بریده می شوند و سپس دندانها مجددا در موقعیت صحیح در محدوده استخوان آلوئول مرتب می شوند تا اکلوژن نهایی بر اساس طرح درمان مد نظر تعیین گردد.

 

کلمات کلیدی مرتبط:
منبع:

Staley RN, Reske NT. Essentials of Orthodontics: Diagnosis and Treatment. Wiley-Blackwell publisher.first edition;2011.

‍منابع پیشنهادی جهت اطلاعات بیشتر:
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند.

پاک کردن فرمثبت نظر